Welkom op het Sekswoordenboek forum!

Wil je meepraten over dit onderwerp of heb je zelf een vraag die je wil stellen? Maak een profiel en je kan direct berichten plaatsen.
Ben je al lid? Log in om mee te praten.

Auteur Topic: [De pil] Invloed van Claritromycine?  (gelezen 430 keer)

Offline Dida90Topic starter

 • Nieuw Lid
 • *
 • Leeftijd: 27
 • Land: nl
 • Geslacht: Vrouw

Gepost op: 13-12-2017 09:50:24
0
Ik weet niet meer wat nu waar is van dit medicijn. In de bijsluiter staat niks over dit gebruik en de pil maar bij de apotheek zeiden ze dat hij niet veilig was door maag en darm klachten logisch is anders ook niet. Maar daar had ik geen last van. Andere zeggen dat ik gewoon veilig ben omdat claritromycine een normale antibiotica is.

Wat klopt er nou?? Want dit schiet niet op.

mod: titel aangepast
« Laatst bewerkt op: 14-12-2017 07:39:57 door Amargedon »

Offline Flippo

 • Actief Lid
 • ***
 • Leeftijd: 27
 • Land: be
 • Geslacht: Man

Gepost op: 13-12-2017 10:06:55
0
In de bijsluiter die ik voor me heb (claritromycine pil 500mg teva) staat expliciet dat er geen wisselwerking is met orale anticonceptie. De werking van de pil vermindert wel bij overgeven of diarree, en mogelijk bij gebruik van sommige middelen tegen maag/darm klachten. Als je echter nergens last van hebt, zou het geen verschil mogen maken.

Offline Dida90Topic starter

 • Nieuw Lid
 • *
 • Leeftijd: 27
 • Land: nl
 • Geslacht: Vrouw

Gepost op: 13-12-2017 12:45:54
0
Nee dat denk ik ook. Ik heb 500MG van Sandoz 2 per dag en daar stond het ook niet in de bijsluiter.
« Laatst bewerkt op: 13-12-2017 12:47:13 door Dida90 »

Offline Artemis

 • Hoofdmoderator
 • Expertise: Geneeskunde
 • Forumfossiel
 • *****
 • Land: nl
 • Geslacht: Vrouw

Gepost op: 13-12-2017 15:27:00
0
De bijsluiter heeft gelijk :) Er zijn sowieso maar enkele antibiotica die invloed hebben op de pil en die worden niet voorgeschreven door een huisarts.
Voor vragen of opmerkingen mag je mij altijd een persoonlijk bericht of e-mail sturen! BELANGRIJK: De door mij gegeven adviezen zijn gebaseerd op informatie zoals mij die is gegeven op het internet. Ik geef mijn advies dus zonder kennis van de (volledige) medische voorgeschiedenis. Om die reden kunnen aan mijn adviezen geen enkele rechten of zekerheden worden ontleend. Ik raad iedereen met een medisch probleem aan altijd zijn of haar huisarts te consulteren.

Offline Dida90Topic starter

 • Nieuw Lid
 • *
 • Leeftijd: 27
 • Land: nl
 • Geslacht: Vrouw

Gepost op: 15-12-2017 19:59:37
0
Zoals welke??

Offline Bliss

 • Forummeubel
 • *
 • Leeftijd: 26
 • Land: nl
 • Geslacht: Vrouw

Gepost op: 15-12-2017 21:22:21
0
Rifampicine en rifabutine. Worden volgens mij alleen door specialisten uitgeschreven.
Building your girl's second story ♥

Offline Artemis

 • Hoofdmoderator
 • Expertise: Geneeskunde
 • Forumfossiel
 • *****
 • Land: nl
 • Geslacht: Vrouw

Gepost op: 17-12-2017 06:56:56
0
Zijn antibiotica die alleen in het ziekenhuis in zeldzame gevallen worden gegeven :)
Voor vragen of opmerkingen mag je mij altijd een persoonlijk bericht of e-mail sturen! BELANGRIJK: De door mij gegeven adviezen zijn gebaseerd op informatie zoals mij die is gegeven op het internet. Ik geef mijn advies dus zonder kennis van de (volledige) medische voorgeschiedenis. Om die reden kunnen aan mijn adviezen geen enkele rechten of zekerheden worden ontleend. Ik raad iedereen met een medisch probleem aan altijd zijn of haar huisarts te consulteren.

Offline boomklever

 • Actief Lid
 • ***

Gepost op: 17-12-2017 10:44:12
0
Alsjeblieft, hieronder staan de interacties. Dus je kunt zelf opzoeken wat je gebruikt en of dat wel of niet samen kan.

Citaat
Interacties
Claritromycine is een sterke CYP3A-remmer en een matig-sterke remmer van P-glycoprote´ne. Gelijktijdige toediening van claritromycine met ticagrelor (bloedingsrisico), pimozide (risico van QT-verlenging en aritmie), oraal toegediend midazolam (risico van sedatie en ademhalingsdepressie) of ergotamine (risico van ergotisme) is gecontra-indiceerd. Gelijktijdig gebruik van claritromycine met een statine die voor een belangrijk deel via CYP3A4 wordt gemetaboliseerd (atorvastatine, simvastatine) is vanwege het risico van myopathie en rabdomyolyse eveneens gecontra-indiceerd; fluvastatine, pravastatine of rosuvastatine zijn minder of niet afhankelijk van CYP3A-metabolisme; controleer bij combinatie op myopathie. Combineren met colchicine (eerder toxische spiegels van colchicine), domperidon, ivabradine en quetiapine is ook gecontra-indiceerd.

In verband met het eerder bereiken van toxische spiegels door remming van het (CYP3A4-gemedieerde) metabolisme door claritromycine zeer voorzichtig zijn met gelijktijdige toediening van de volgende middelen: o.a. kinidine, disopyramide, amlodipine, diltiazem, nifedipine, verapamil, digoxine, ivacaftor, budesonide, buspiron, carbamazepine, lurasidon, cinacalcet, darifenacine, lomitapide, maraviroc, rilpivirine (overweeg azitromycine als alternatief), ciclosporine, methylprednisolon, sirolimus, tacrolimus, tolvaptan, rifabutine, sildenafil, tadalafil, vardenafil, tolterodine (bij CYP2D6-'poor metabolizers', omdat de metabolische route dan via CYP3A4 verloopt), theofylline, tyrosinekinaseremmers, vincristine (gelijktijdig gebruik vermijden) en vinblastine. Zo kan de combinatie met verapamil leiden tot hypotensie, bradyaritmieŰn en lactaatacidose. Let bij combinatie met de genoemde cardiale middelen op verlenging van de QTc-tijd. Bij combinatie met disopyramide is o.a. hypoglykemie gemeld; als combinatie noodzakelijk is, de plasmaspiegel van disopyramide bepalen en evt. de dosis verlagen.

Gelijktijdig gebruik van claritromycine met benzodiazepinen die door CYP3A4 worden gemetaboliseerd, zoals alprazolam of midazolam kan het sedatieve effect van deze middelen verlengen en versterken. Parenterale toediening van midazolam alleen toepassen in gecontroleerde omstandigheden zoals die van een intensive care (de blootstelling aan midazolam is bij deze toedieningsvorm met een factor 2,7 toegenomen); de combinatie met oraal toegediend midazolam is gecontra-indiceerd omdat de blootstelling hierbij nog verder zal toenemen.

De bactericide werking van β-lactamantibiotica kan worden geantagoneerd; dit is alleen van belang bij levensbedreigende infecties, zoals endocarditis, meningitis, sepsis en daarnaast bij ernstige neutropenie.

Wees voorzichtig bij de combinatie met geneesmiddelen die hepatotoxisch zijn; mogelijk kan de combinatie resulteren in fulminante hepatitis en levensbedreigend leverfalen.

Wees voorzichtig bij de combinatie met andere ototoxische geneesmiddelen (vooral aminoglycosiden); controleer bij het toepassen van een dergelijke combinatie zowel tijdens als na de behandeling het gehoor en de vestibulaire functie.

Claritromycine en itraconazol verhogen elkaars spiegels.

Claritromycine kan de blootstelling aan omeprazol verhogen. Verhoogde concentraties fenyto´ne en valpro´nezuur zijn gemeld.

De plasmaconcentratie van claritromycine (zelf ook substraat voor CYP3A4) kan afnemen tot subtherapeutische spiegels bij gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die CYP3A4 sterk induceren, zoals efavirenz, nevirapine, sint-janskruid, carbamazepine, fenyto´ne, fenobarbital, rifampicine en rifabutine; combinatie met rifabutine verhoogt daarnaast de kans op uve´tis. Etravirine kan de werkzaamheid van claritromycine tegen mycobacterium avium complex (MAC) verminderen; overweeg een alternatieve behandeling.

Bij combinatie met een vitamine K-antagonist de INR zorgvuldig monitoren.

De plasmaconcentratie van claritromycine kan toenemen door sommige HIV-proteaseremmers en cobicistat, ook de plasmaconcentratie van de proteaseremmers kan toenemen.

Combinatie met orale bloedglucoseverlagende middelen (zoals sulfonylureumderivaten, repaglinide) en/of insuline kan leiden tot een aanzienlijke hypoglykemie; zorgvuldig controleren.